Åpningstider

Gymhuset er åpent 24 timer i døgnet hele året.

Dør har blitt byttet, og det er endelig blitt montert elektronisk lås.
Yale Doorman V2N, så har du Yale kodebrikke fra før kan denne registreres på deg, ellers får du pin-kode du bruker for å låse deg inn.

Gymhuset er på vinterhalvåret oppvarmet til minimum 15 grader.
Det er montert varmeveksler som holder et godt inneklima uansett årstid.

YaleDoormanV2N